Bobsleeproject voorbeeld voor sportinnovatie

De Nederlandse viermansbob met Edwin van Calker als piloot
De nieuwe bobslee, die binnen een jaar is ontwikkeld door Nederlandse bedrijven en universiteiten, maakt Nederland plots medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Het project is een voorbeeld van hoe sportinnovatie zou moeten.

Een high-five met zijn remmer Sybren Jansma en twee duimen omhoog naar de camera. “Yes!”, schreeuwt Edwin van Calker kort. De piloot van de Nederlandse tweemansbob staat na de eerste afdaling in St Moritz op de eerste plek. Boven gerenommeerde boblanden als Duitsland, Canada en Zwitserland.

Na de tweede run eindigt Nederland als derde, de eerste podiumplek ooit voor een Nederlandse slee. De reden? De nieuwe bobslee die binnen een jaar is gebouwd en waarmee Nederland plots medaillekandidaat is in Vancouver.

Project TopBob
De bob is ontwikkeld door een consortium van de Bob en Slee Bond Nederland (BSBN), InnoSportNL, Nederlandse bedrijven en universiteiten. DSM ontwikkelde de kap, Eurotech/Viking Engineering het onderstel en Modesi en de TU Delft rekenden aan de aerodynamische aspecten. De Universiteit Twente en de TU Eindhoven werkten ook mee aan het project.

De precieze technische details van het project TopBob, zoals de samenwerking heet, wil het consortium pas bekendmaken op een persconferentie op 29 januari in Venlo.

Kat in de zak
Het project startte in juli 2008 bij InnoSportNL, een organisatie opgericht door kennisinstituut TNO en sportkoepel NOC*NSF om sportinnovatie te versnellen. BSBN wilde de kennisachterstand ten opzichte van de wereldtop verkleinen. Een bobslee van hoog niveau is één van de uitvloeisels van het project.

Voorheen kocht de bond sleeën uit andere landen. “We konden alleen niet beoordelen wanneer we een kat in de zak hadden gekocht”, zegt Frans Bakker, voorzitter van BSBN. “We wisten weinig over de afstelling van het materiaal of de ijzers.” De doelstelling was om in 2014 aansluiting te vinden bij toplanden als Duitsland, maar dat lijkt nu al gebeurd.

Oprichting InnoSportNL
Het project TopBob is niet karakteristiek voor sportinnovatie in Nederland. In relatief korte tijd zijn sporters, kennisinstellingen en het bedrijfsleven bij elkaar gebracht met één gezamenlijk doel. Voorheen werd op incidentele basis geïnnoveerd. Denk hierbij aan de klapschaats of de schaatsstrip.

De kentering kwam in 2006 met de oprichting van InnoSportNL. “Het doel was het strategisch en structureel oppakken van innovatie”, vertelt Marc van der Zande, programmamanager sportproducten bij de organisatie. Het kabinet stelde 15 miljoen euro beschikbaar op voorwaarde dat de sport, kennisinstituten en het bedrijfsleven eenzelfde bijdrage leveren.

Kritiek op de structuur
Met het TopBob-project lijkt InnoSportNL de zaken op de rails te hebben, maar er is ook kritiek op de organisatie, voornamelijk uit de schaatswereld.

Lees verder op Z24.nl.
Foto: Bobteam Van Calker